a A

Wat?

« Ik ben al geruime tijd hees »

« Na een hele dag lesgeven doet mijn stem pijn »

« Ik geef trainingen en zou graag bewuster met mijn stem willen omgaan »

« Tijdens het zingen merk ik dat ik duw op mijn stem »

« Mijn stem heeft weinig draagkracht, door omgevingslawaai spreken is moeilijk »

« Ik zou graag mijn ademsteun willen optimaliseren »

 

Uit de bovenstaande uitspraken kan je afleiden dat de redenen om beroep te doen op een stemcoach uiteenlopend kunnen zijn. Misschien herken je jezelf in een van de uitspraken?

Om therapie op te starten hoef je geen stemprobleem te hebben. Je kan je ook aanmelden om je stem te optimaliseren in functie van je beroep of een hobby.

Daarom kan er een onderscheid gemaakt worden tussen stemtraining en stemtherapie.

Stemtraining of stemtherapie

Tijdens een stemtraining verbeteren we de stemmogelijkheden en starten we vanuit een gezonde stemfunctie. Op die manier werk je ook preventief en kan je stemproblemen voorkomen.

Bij een stemtherapie daarentegen is de basis van de behandeling een verstoorde of onevenwichtige stemfunctie. We hebben dan te maken met een stemstoornis.

Wat is een stemstoornis?

Een stemstoornis (of dysfonie) is een stoornis van de stem als gevolg van een organisch letsel of een dysfunctie.

We kunnen hierbij twee grote stoornisgroepen onderscheiden:

Een functionele stemstoornis is een niet-organische stemstoornis. Dit betekent dat er geen medisch aantoonbare oorzaak is. De stoornis ontstaat door foutief stemgedrag.

Bij een organische stemstoornis is er een duidelijk pathologisch letsel bijv. stemplooiknobbels (noduli), oedeem, cyste, poliep, sulcus, ... Hierbij kan het gaan over een verworven of een aangeboren letsel.