a A

Onderzoek

Voor we de eigenlijke therapie/ coaching starten is het belangrijk dat we een volledig beeld krijgen van de cliënt en zijn hulpvraag. Naast een degelijk en uitgebreid logopedisch onderzoek is ook een medisch onderzoek bij de kno-arts noodzakelijk.

Logopedisch

Tijdens de eerste contactmomenten komt het volgende aan bod:

• Intake

Dit is een eerste kennismakingsgesprek waarbij we luisteren naar de cliënt en zijn hulpvraag en we de nodige uitleg geven over de terugbetalingsmogelijkheden.

• Anamnese

Tijdens het anamnesegesprek verzamelen we informatie over de stem en factoren die invloed hebben op de stem (allergie, reflux, stembelasting, hobby’s, …).

• Stemmetingen

Naast een perceptuele beoordeling van de stem voeren we objectieve metingen uit om de stemmogelijkheden en stembelastbaarheid in kaart te brengen. We maken hierbij gebruik van gestandaardiseerde meetapparatuur (Computerised Speech lab van Kay, Praat, Voice Profiler van Pabon).

Medisch

De keel-, neus- en oorarts onderzoekt de medische factoren die een rol kunnen spelen bij stemklachten. Voor het onderzoek van de stemplooien wordt er met een laryngoscoop met stroboscopisch licht naar de bouw en de werking van het stemapparaat gekeken. De sluiting, trillingen en eventuele afwijkingen van de stemplooien worden hierbij in beeld gebracht.


Op basis van de bekomen resultaten formuleren we een diagnose en advies en starten we indien nodig een behandeling op.

Foniatrisch Centrum

Door onze nauwe samenwerking met de dienst keel- , neus- en en oorziekten werd in 2007 het Foniatrisch Centrum Gent (FOCG) in het leven geroepen. Hier kan je terecht met je stem-, spraak- of slikstoornis. Het FOCG heeft als doel een diagnose stellen en advies formuleren. Dit gebeurt tijdens een consultatie in overleg met de kno-arts/foniater én de logopedist na onderzoek.

Consultaties zijn steeds op afspraak met vermelding 'foniatrisch centrum':

09 224 87 88 

Metingen voor externe logopedisten

Externe logopedisten kunnen beroep doen op onze expertise voor de door het Riziv verplichte metingen.
Op vraag regelen wij ook de aanvraag voor tussenkomst door de mutualiteit.