a A

Nuttige links

• Meer weten over neurogene communicatiestoornissen (afasie, dysartrie, ...)?
 Surf naar www.neurocom.be
 • Wil je meer weten over slikstoornissen?
   Surf naar www.sliklinks.be
• Modem is een expertnetwerk in innovatieve assistieve technologie dat maximale participatie beoogt voor iedereen met een beperking in Vlaanderen.
 Meer weten? Surf naar www.modemadvies.be