a A

Behandeling en methodes

Bij aanvang van de therapie wordt inzicht verworven in het probleem en worden de mogelijke gevolgen ervan duidelijk gemaakt.
Daarnaast leer je ook de verschillen kennen tussen de correcte en foutieve tongpositie in rust, tijdens slikken en bij de articulatie.

Alvorens er kan overgegaan worden naar de eigenlijke oefentherapie moeten eerst de eventuele afwijkende mondgewoonten afgeleerd worden. Hierbij krijg je tips en begeleiding van de therapeut.

Daarna starten we met de oefentherapie om het verstoorde evenwicht tussen de oro-faciale spieren te herstellen. Dit gebeurt aan de hand van:

• Spierversterkende oefeningen
• Aanleren en inoefenen correcte tongpositie in rust
• Aanleren en inoefenen correcte slikbeweging
• Corrigeren foutieve articulatiepatronen
• Het automatiseren van de aangeleerde gewoonten