a A

Articulatie

© J. Westerinck – Karssen. Assen – M. Braam en Voeten. Borne 1976 – SAN

Wie te kampen heeft met een articulatiestoornis, problemen ervaart op het vlak van uitspraak, of wie om professionele of niet-professionele redenen zijn uitspraak wil perfectioneren, kan een beroep doen op ons logopedieteam.