a A

Afasie

Afasie is een taalstoornis waarbij spreken, begrijpen, lezen en schrijven gestoord kunnen zijn.

Afasie kan gepaard gaan met orale en/of verbale apraxie.
Dit is het onvermogen om doelbewuste handelingen uit te voeren.
Voorbeeld orale apraxie: de tong uitsteken op vraag lukt niet, maar aan een ijsje likken lukt wel.
Voorbeeld verbale apraxie: 'dank u' nazeggen lukt niet, maar spontaan 'dank u' zeggen lukt wel.